מס' כרטיס 82445  מדור ומדף: לד-ל
 
לקוטי שיחות
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
על פרשיות השבוע, חגים ומועדים. קובץ
שיחות שכבר הופיע לפני"ז בחוב' בודדות
עם תיקונים והוספות. הוצאה חדשה:
ארץ ישראל תשסו
8°. חלק א': בראשית-ויקרא. (הוצאה 12)
,4 (12), 290, (6) ע'.
חלק ב': במדבר-דברים. (הוצאה 10)
20, 745-291, (7) ע'.
חלק ג': בראשית-ויקרא. (הוצאה 10)
12, 1016-746, 8, (8) ע'.
ח"ד: במדבר-דברים, פרקי אבות. (הוצאה 10)
,21 (1), 1431-1017, (3) ע'.
ח"ה: בראשית. (הוצאה 6) 13, 462, (2) ע'.
חלק ו': שמות. (הוצאה 7) 10, 415, (3) ע'.
חלק ז': ויקרא. (הוצאה 7) 13, 372, (4) ע'
חלק ח': במדבר. (הוצאה 6) 10, 370, (2) ע'
חלק ט': דברים. (הוצאה 6)
,12 17, (3), 493, (3) ע'.
חלק י': בראשית. הוצאה 6. (10),323,(3) ע'
חלק י"א: שמות. הוצאה 6. (10), 359,(3) ע'
חלק י"ב: ויקרא. הוצאה 7. (12),265,(7) ע'
חלק י"ג: במדבר. הוצאה 6. (10),303,(5) ע'
חלק י"ד: דברים. הוצאה 6. 11, 480, (2) ע'
חלק ט"ו: בראשית. הוצאה 6. 13, 564,(2) ע'
חלק ט"ז: שמות. הוצאה 5. 14, 646, (6) ע'.
חלק י"ז: ויקרא. הוצאה 4. 12, 528, (2) ע'
חלק י"ח: במדבר. הוצאה 5. 8, 501, (1) ע'.
חלק י"ט: דברים. הוצאה 5. 11, 620, (2) ע'
חלק כ': בראשית. הוצאה 5. 15, 647, (5) ע'
חלק כ"א: שמות. הוצאה 5. 13, 505, (4) ע'.
חלק כ"ב: ויקרא. הוצאה 4. 13, 436, (2) ע'
חלק כ"ג: במדבר. הוצאה 4. 15, 547, (5) ע'
חלק כ"ד: דברים. הוצאה 4. 16, 652, (6) ע'
חלק כ"ה: בראשית. הוצאה 4. 11, 636,(2) ע'
חלק כ"ו: שמות. הוצאה 4. 10, 450, (6) ע'.
חלק כ"ז: ויקרא. הוצאה 4. 12, 387, (3) ע'
חלק כ"ח: במדבר. הוצאה 5. 10, 347, (5) ע'
חלק כ"ט: דברים. הוצאה 4. 15, 538, (4) ע'
חלק ל': בראשית. הוצאה 4. 11, 395, (3) ע'
חלק ל"א: שמות. הוצאה 4. 12, 352, (2) ע'
חלק ל"ב: ויקרא. הוצאה 4. 10, 342, (4) ע'
חלק ל"ג: במדבר. הוצאה 4. 11, 368, (4) ע'
חלק ל"ד. דברים. הוצאה 4. 12, 424, (2) ע'
חלק ל"ה: בראשית. הוצאה 3. 12, 451,(3) ע'
חלק ל"ו: שמות. הוצאה 3. 13, 431, (5) ע'.
חלק ל"ז: ויקרא. הוצאה 3. 12, 290, (2) ע'
חלק ל"ח: במדבר. הוצאה 3. 10, 314, (4) ע'
חלק ל"ט: דברים. הוצאה 3. 20, 575, (5) ע'