מס' כרטיס 82784  מדור ומדף: לד-ד
 
דבר מלכות לעם
שיחה מתוך ההתוועדות קודש של
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
מתורגם ללשון הקודש, מנוקד, עם ביאורים
נערך ע"י: התמימים
ניסילעוויטש, לוי יצחק
קנטור, גיא בצלאל
הוצאת מערכת "דבר מלכות לעם"
כפר חב"ד תשסח
8°. פ' חיי שרה: 43, (1) ע'.
תשורה לשמחת נישואי אריה יהודה ודבורה לאה
קירשנזפט - (כסליו תשס"ח)