מס' כרטיס 83  מדור ומדף: קיג-א
 
אבן בוחן
קלונימוס ב"ר קלונימוס
מוסר השכל ובחינות כל מומי עולם
ויניציאה שו
4°. דפים: נז-פח
טופס נוסף במדור קכה-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן