מס' כרטיס 831  מדור ומדף: ו-א
 
אור חכמים
קצנלנבויגן, בנימין ב"ר שאול
ביאורים ע"ד הפשט על כמה מסכתות. ועמו:
לב חכמים
מהנ"ל, ביאורים על אגדות הש"ס
פפד"א תקיב
2°. (2) חסר, ומתחיל בדף ד, נה, י דף
טופס נוסף. (בלי לב חכמים) נכרך עמו: אהל
יוסף
 
לתצלום הספר לחץ כאן