מס' כרטיס 83284  מדור ומדף: כג-כ
 
כל ספרי ר' יוסף יעבץ
יעבץ, יוסף הדורש
כרך ראשון: כולל ספר
תהלים
עם פירושו, ודרוש נחמד למזמור א' מספר
חסדי ה', ועל הרבה מזמורים פירוש להר"ר:
ספורנו, עובדיה
ובסופו דרושים ולקוטים מספר תורת חסד.
עם ביאורים, הערות, ומראה מקומות, ולקוטי
אמרים מאת המו"ל (בשנת תרפ"ה) הרב
הלפרין, שמואל ב"ר יוסף
8°. כג, 552 ע'
כרך שני:
חסדי ה'
מאמר האחדות
יסוד האמונה
אור החיים
עם פירוש והגהות
מעין גנים
שפירא, צבי אלימלך מדינוב (מהרצ"א)
מסכת אבות
עם פירושו של הרב יוסף יעבץ, ובסופו חי'
בית אהרן
אהרן ב"ר מאיר אב"ד אטשאקוב
ארץ ישראל חש"ד
(2), 58, 34, 32, (4), 118, (2), 174 ע'.
2 טפסים מכרך ראשון ושני.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7