מס' כרטיס 845  מדור ומדף: כא-א
 
אור יעקב
אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)
פירוש על מאמרי רבה בר בר חנה. ועל יונה
וכ"ד מאמרים בתלמוד. עם ענינים בקבלה.
ובסופו דרוש אחד מדרשת הר"ן
כל אלה נאספו ונצרפו ויצא לאור ע"י:
זילברמן, חיים שלמה ב"ר יעקב
ירושלים תרנט
8°. כח ע'
3 טפסים. טופס נוסף נכרך עם ענף שלמה
טופס נוסף במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן