מס' כרטיס 849  מדור ומדף: ב-א
 
אור יקרות
יוסף בנימין זאב וואלף ב"ר אריה ליב
פשטים ופלפולים עה"ת
דיהרנפורט תצה
4°. מד דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן