מס' כרטיס 858  מדור ומדף: ב-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
באורים, ציונים והערות לספר בראשית, שמות,
מכילתא וספרי
ירושלים תשטו
8°. עט ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן