מס' כרטיס 861  מדור ומדף: ו-א
 
אור הישר
הילמן, שמואל יצחק
חידושים על מס' כריתות. מעילה. קנים. תמיד
ומדות.
ירושלים תרפו
(סלומון)
2°. סה, (1) דף
2 טפסים. טופס נוסף במדור סג-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן