מס' כרטיס 863  מדור ומדף: טז-א
 
אור ישראל
ינובסקי, ישראל יצחק ב"ר אליהו
הל' פסח. הפנים בשם:
חוקת הפסח
ומראי מקומות בשם:
יד אליהו
טעמים בשם:
טעם הפסח
ליקוט משו"ת ואחרונים בשם: דרך תשובה
ווארשא חש"ד
(י. וועגמייסטער)
8°. ד, (9), נה, סז, ה דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2