מס' כרטיס 87478  מדור ומדף: לו-ת
 
תערוכת ספריית ליובאוויטש
קטלוג המוצגים שבתערוכה בעברית ובאנגלית
עם תמונות. יו"ל ע"י ספריית אגודת חסידי
חב"ד - אהל יוסף יצחק - ליובאוויטש. עורך:
לוין, שלום דובער
נ.י. תשנד...
חב"ד
שלשלת האדמו"רים, פעילות.
שלהי תשנ"ד
טופס נוסף של הקטלוג מתערוכת "חב"ד"
תערוכת גדולי התורה והחסידות
וחב"ד בעולם
קיץ תשנ"ה
תערוכת ההגדות
ר"ח ניסן תשנ"ו.
תערוכת רבותינו
ח"י אלול תשנ"ו.
תערוכת חב"ד ליובאוויטש
הפעילות, השליחות ומבצעי המצוות.
ח"י אייר תשנ"ז.
תערוכת החסידות
הבעל שם טוב 300 שנה להולדתו.
קטלוג כללי. קטלוג מפורט: 54, (10) ע'.
שבועות תשנ"ח.
תערוכת רבינו הזקן
200 שנה לגאולת רבינו הזקן. טז, 16 ע'.
י"ט כסלו תשנ"ט.
תערוכת אדמו"ר מוהריי"ץ
קיץ תש"ס
תערוכת ספרי רבותינו
שנת תשס"ב
תערוכת תעודות כבוד לרבי
אביב תשס"ה
תערוכת מבית הגנזים
מתערוכה זו יש לנו ספר שנקרא מבית הגנזים
שנת תש"ע
תערוכת גנזי ספרים
קיץ תשע"ד
תערוכת אדמו"ר הצמח צדק
חורף תשע"ו
לא בכל התערוכות יש קטלוג