מס' כרטיס 88303  מדור ומדף: א
 
תורה נביאים כתובים
בשם:
אור תורה
עם ת"א, רש"י, תולדות אהרן, בעל הטורים,
וחמש מגלות עם פרש"י ותרגום שני.
חומת אנך
אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)
ליוורנו תרנ
8°. דברים. קצט דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן