מס' כרטיס 884  מדור ומדף: כג-א
 
אור לפני הדורשין
אייזנשטאט, בן ציון
דרשות ונאומים לשבתות ומועדים וזמנים
שונים
נ.י. תרעו
8°. 80 ע'
6 טפסים ועם אחד מהם נכרך: לתולדות ישראל
באמריקה
 
לתצלום הספר לחץ כאן