מס' כרטיס 88425  מדור ומדף: לט-ק
 
קינה
על החורבן האחרון (ת"ש-תש"ה) שקוננה מרן
ווייסמאנדל, חיים מיכאל דוב
בדרך תפילה, ובדרך מוסר. עם פירוש מבנו:
ווייסמאנדל, אליהו יצחק
ארץ ישראל () תשנח
8°. 5 ע'.
 
לתצלום הספר לחץ כאן