מס' כרטיס 91531  מדור ומדף: ז-ש
 
שלשה שריגים
יואלסון, אברהם ב"ר אליהו
הערות הלכתיות, תלמודיות ומדרשיות בשלשה
מאמרים: בינה בהלכה - על ירושלמי חלה פ"ב.
בינה בתלמוד - בשינוי גרסאות דברכות מ"ז
וגיטין ל"ח. בינה באגדה - מיוסד על מאמר
המדרשי קה"ר. ונלוה אליו
אבני זכרון
יואלסון, אליהו
קבוצת מאמרות
ריגא תש
8°. 12, רטז, (4) ע'.
2 טפסים.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2