מס' כרטיס 91534  מדור ומדף: לה-א
 
אור עולם
קובץ מיוחד לחידוש תורה ועניני הלכה
בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי התורה ועמודי
ההוראה שליט"א לכבודו של רבינו הגדול וכו'
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
עורך ראשי:
ברוד, אליעזר יעקב הלוי
יו"ל ע"י מכון ליובאוויטש שע"י צא"ח
ארץ ישראל תשנה
8°. כרך א: 429 ע'. כ"ב: 430-867, (10) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2