מס' כרטיס 91872  מדור ומדף: לו-ל
 
למען ידעו...בנים יוולדו
או:
מזלאבין לניו-יורק
שוסטערמאן, מרדכי
אוטוביוגרפיה.
מהדורה חדשה מורחבת יו"ל ע"י המשפחה, ועמו
קיצור כללי הדקדוק
כפר חב"ד תשנז
8°. 378, (1) ע'.