מס' כרטיס 91898  מדור ומדף: לו-ת
 
תולדות אברהם חיים
ראזענבוים, אברהם חיים מפלעשצעניץ
תולדותיו וקורות חייו כולל גם התכתבותו עם
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, החסדי ר' שמואל דובער
מבאריסאוו, החסיד המשפיע ר' הענדל קוגל
ועוד מגדולי החסידים. נערך ע"י
לוין, שלום דובער
נ.י. תשנח
8°. קמג ע'.