מס' כרטיס 92067  מדור ומדף: יב-א
 
אור השנים
אפשטיין, אריה ליב ב"ר מרדכי מקניגסברג
(על תרי"ג מצות)
ועתה נתוספו איזה הוספות מכ"י המחבר...
ווילנא תרמב
12°. 24 דף.
 
לתצלום הספר לחץ כאן