מס' כרטיס 92086  מדור ומדף: לה-ת
 
תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו
ונלוה אליו
סדר מכירת חמץ לפי תקנת רבותינו
נערך על ידי
לוין, שלום דובער
נ.י. תשנח
8°. קפד, (7) ע'.