מס' כרטיס 932  מדור ומדף: סב-א
 
אור הצפן
שיחותיו והנהגותיו של ה"ר
פינקל, נתן צבי
יו"ל מזמן לזמן בסלבודקה ע"י:
שער, י. א.
גרודזנסקי, א.
חוברת ג: סיון תרפ"ח. יב ע'.
חוברת ד: אלול תרפ"ח. יב ע'.
קובנה תרפח
(י. קוזניצקי ואל. ביילעס)
8°. חוברת ה': כסלו תרפ"ט. יד ע'
קיידאן תרפט
(מובשוביץ וכהן)
טופס נוסף מחוברת ה' במדור כז-א
טופס נוסף מחוברת ה' במדור כז-משעורי
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3