מס' כרטיס 94214  מדור ומדף: טז-א
 
אבודרהם
אבודרהם, דוד ב"ר יוסף
פירוש הברכות התפלות וההפטרות מכל השנה עם
סדר העברונות
פראג תקמד
8°. (2), 118, (1) דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן