מס' כרטיס 94222  מדור ומדף: קכא-ח
 
אבות
עם פירוש
וילהרמשדורף תעח
4°. 28 דף
(הירש ב"ר חיים מפיורדא). נכרך עם: חכם לב
 
לתצלום הספר לחץ כאן