מס' כרטיס 94228  מדור ומדף: מט-א
 
אבות
קאלימני, ש.
סאראול, יעקב
ליוורנו תקצב
16°. 44 דף
(אליעזר מנחם אוטולונגי)
 
לתצלום הספר לחץ כאן