מס' כרטיס 94388  מדור ומדף: קכה-א
 
אבות
עם פירוש:
מילי דאבות
חיון, יוסף ב"ר אברהם
קושטא שלט
4°. חסר בתחלה וסוף ונמצא דפים: ב-מח
 
לתצלום הספר לחץ כאן