מס' כרטיס 94469  מדור ומדף: סג-א
 
אבות דרבי נתן
עם פירוש:
אהבת חסד
וייטמונד, אברהם ב"ר שמשון
אמשטרדם תקלז
2°. (4), 43 דף
(גיראנדזנהאן יאנסון). חסר השער
 
לתצלום הספר לחץ כאן