מס' כרטיס 94471  מדור ומדף: סב-א
 
אבות דרבי נתן
בשתי נוסחאות: הנוסחא המפורסמת בתקון
והגהה, ונוסחא אחרת עתיקה בכתב יד עם
הערות עליהן ואיזה ביאורים ועם מבוא ונלוו
לזה ארבע הוספות ושלשה מפתחות מאת:
שעכטער, שניאור זלמן
וינה תרמז
4°. 36 ע', 88, (2) דף
(מרדכי קנאפפלמאכער).
טופס נוסף במדור קכא-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן