מס' כרטיס 94485  מדור ומדף: סז-א
 
אבי עזר
שלמה ב"ר אליעזר ליפמן הכהן
פירוש על דקדוקי הרב אברהם אבן עזרא
בפירושו על התורה
פוזנא תקסב
4°. (1), 39 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן