מס' כרטיס 94506  מדור ומדף: סד-א
 
אביר יעקב
עקיבה בער ב"ר יוסף מוינה
מו"צ בק"ק שנייטיק בעמח"ס עבודת בורא ופי
שנים
אמשטרדם תעז
12°. 61 דף
(יוסף דיין). נדפס שנית ע"י בן המחבר
בהוספות. אותיות צו"ר
 
לתצלום הספר לחץ כאן