מס' כרטיס 94509  מדור ומדף: סב-א
 
אבל אם
שור, יצחק אייזיק
חידושי תורה ושו"ת
לבוב תרלג
8°. 32 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן