מס' כרטיס 94511  מדור ומדף: סא-א
 
אבל גדול ליהודים
קרא, אברהם ב"ר יצחק זעליג
הספד על מו"ה יוסף יאסקי שפירא, אב"ד דק"ק
לעסלא
קראטאשין תריד
12°. 22 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן