מס' כרטיס 94513  מדור ומדף: סז-א
 
אבל יחיד
פלאהם, אברהם דוב בעריש
מילידי ק"ק מעזריטש
אבל כבד על מות הרב מוה"ר יעקב האבד"ק
ליסא, וכולל אבל אשר קרה אותנו בשנת
בבחורים אכלה אש הוא הדבר ונפל בישראל קהל
גדול ועל היותר בעירנו מעזריטש, ובתוכו
קינה על מות ר' אברהם אבלי אבד"ק בייאלא
ווארשא תקצד
4°. 24 דף
(אביגדור ב"ר יואל לעבענזאהן)
 
לתצלום הספר לחץ כאן