מס' כרטיס 94514  מדור ומדף: סא-א
 
אבל יחיד
וויטס, אפרים ב"ר ישעי' רפאל
מווילקאמיר
קינה על מות מרן מאיר ליבוש מלבים, מעט
מקורות ימי חייו בדרך שיר
ווארשא תרמז
16°. 64 ע'
(אלעקסאנדער גינז). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן