מס' כרטיס 94517  מדור ומדף: סא-א
 
אבל כבד
חנוך זונדל ב"ר יוסף
על מות ר' יצחק אייזיק אבד"ק סובאלק, מאיר
הלוי אבד"ק בריינסק
יוהניסבורג [?] תריג
16°. 10 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן