מס' כרטיס 94519  מדור ומדף: סא-א
 
אבל כבד
ישראל מרדכי ב"ר זאב יוסף
דומ"ץ פה ווארשא
אבל כבר על רבותינו הרב ר' יחיאל מאיר
אב"ד מגאסטנין, יהודה ארי' מלובלין, יעקב
צבי מפאריסאוו, ונלוה אליו בסוף הקונטרס
איזה חי' מהל' אבילות
ווארשא תרמט
8°. 34 ע'
(מאיר יחיאל האלטער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן