מס' כרטיס 94520  מדור ומדף: סא-א
 
אבל כבד
בנימין ב"ר שמואל
על הגאון יצחק אייזיק אבד"ק סלאנים
ירושלים תרלה
16°. (1), 19 דף
(ניסן בק)
 
לתצלום הספר לחץ כאן