מס' כרטיס 94521  מדור ומדף: סא-א
 
אבל כבד
גינצבורג, פנחס נטע
מספד על הלקח מרן מאיר יחיאל הלוי אבד"ק
אסטראווצג, ומספד גם על ר' מאיר דן פלאצקי
ר' אברהם שטיינברג אב"ד בראד
פיעטרקוב תרפח
8°. 24 ע'
(יעקב צעבערבוים)
 
לתצלום הספר לחץ כאן