מס' כרטיס 94525  מדור ומדף: סא-א
 
אבל מצרים
אהרן מנחם מענדל ב"ר נתן הכהן
אבד"ק קיירה
דרושים והספדים, נעתק משפת אשכנז ללשון
הקודש ע"י אחד מתלמידיו
קהיר חש"ד
4°. (1), 19 דף
חלק שני:
,(2) 25, (1) דף
בדפוס פרג חיים מזרחי
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2