מס' כרטיס 94527  מדור ומדף: סא-א
 
אבל משה
לנדא, אליהו ב"ר אלעזר
נעשה ע"י א' מאבילי ציון לעת שלשים עפ"י
פרד"ס נחלק לד' שמותיו של אותו צדיק הגאון
רמיי"ל, משה ע"ד הפשט, יהושע ע"ד הרמז,
יהודא ע"ד דרוש, ארי' ע"ד הסוד
ירושלים (?) תרנח (?)
8°. 6 דף
בלא שער. בע' האחרון:" נעשה ונגמר ביום ג'
ז' אדר בבית מדרש אליהו לזכרון הגר"א
זצוק"ל ליום כלות מאה שנה לעלות אליהו
השמימה". ולפ"ז נדפס הס' דנן בשנה הנ"ל
 
לתצלום הספר לחץ כאן