מס' כרטיס 94528  מדור ומדף: סא-א
 
אבל משה
שטיין, אליעזר ליפמן ב"ר לוי
אבל ומספד על פטירת הגאון מוה"ר משה סופר
אופן תר
4°. (2), 26 דף
(קעניג. און אוניווערסיטעט בוכדרוקעריי)
 
לתצלום הספר לחץ כאן