מס' כרטיס 94530  מדור ומדף: סא-א
 
אבל משה
שווארטץ, יוסף הכהן
קול נהי ומספד על מות גיסי מוה' משה דייטש
ונוסף גם איזה מאמרים מדרשה של ז' אדר
מכבוד מו"ח הגאון מוה"ר אליעזר חיים דייטש
האבד"ק בויניהאד
גראסווארדיין חש"ד
8°. (2), 18 ע'
(בנימין זאב רובינשטיין)
 
לתצלום הספר לחץ כאן