מס' כרטיס 94531  מדור ומדף: סא-א
 
אבל משה
מרגליות, יעקב קאפיל
מדינאבורג
הספר על השר ר' משה מונטיפיורי
ווארשא תרמו
16°. 32 דף
(פסח לעבענזאהן)
 
לתצלום הספר לחץ כאן