מס' כרטיס 94539  מדור ומדף: סג-א
 
אבן האזל
מלצר, איסר זלמן
אב"ד ור"מ דק"ק סלוצק
חדושים ובאורים על ספר אחד עשר מספרי היד
החזקה לרמב"ם הוא ספר נזיקין, בשני חלקים
בשני חלקים: א) הלכות נזקי ממון. ב) הלכות
גניבה גזילה ואבידה חובל ומזיק רוצח
ושמירת נפש
ירושלים תרצה
2°. (2), 87, 72 דף
(העברי של יחיאל י. ורקר)
חלק שלישי: חדושים ובאורים על ספר שנים
עשר מספרי היד החזקה ספר קנין
ירושלים תרצח
2°. (2), 110, (15) דף
(העברי)
חלק רביעי: על ספר שלשה עשר ספר משפטים
ירושלים תשה
2°. (2), 93, 12, (1) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2  3  4