מס' כרטיס 94541  מדור ומדף: סב-א
 
אבן בוחן
קאלישער, צבי הירש
על שו"ע חושן משפט סימן פ"ט והוא חלק
המורם מן המחברת מאזנים למשפט
קראטאשין תרג
4°. 32 ע'
(דובער מאנאש). 2 טפסים ועם א' מהם נכרך:
שב שמעתתא, דרך פקודיך
 
לתצלום הספר לחץ כאן