מס' כרטיס 94546  מדור ומדף: קכב-א
 
אבן בוחן
קלונימוס ב"ר קלונימוס
כולל בחינות יקרות בדרכי האדם, קצרו ולקטו
ואסף האבנים הטובות הרב המגיד מו"ה:
פנחס ב"ר יהודה מפאלצק
ועתה נדפס מחדש
ירושלים תרס
16°. 17 דף
2 טפסים בשינוי שערים.
טופס נוסף במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן