מס' כרטיס 94548  מדור ומדף: קכא-א
 
אבן בוחן
חלק ראשון: כולל באור מלות ההגיון להרמב"ם
בארבעה עשר שערים בנוסחא מתוקנת ע"פ שקול
הדעת הישרה עם הערות מאת פלא
פפד"מ תרו
8°. (4) 51 ע'
(יאקאב פריעדריך באך)
חלק שני:
שכל טוב
כולל קבוצת מכתבים בנוסחא מתוקנת והערות
ונלוה אליהם מאמר אבן התועים ושבט לגו חסר
לב והעתקת אגרת אל תהי כאבותיך ללשון
אשכנז באותיות עבריות
,32 47 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2