מס' כרטיס 94554  מדור ומדף: קכא-ע
 
אבן טובה
פלעסנער, שלמה
על עניני תפילה בשפה האשכנזית
ברלין תקצח 1837
8°. 6, 322 ע'. דריטער יארגאנג מסדרת:
Materialien fur tiefere einblicke
נכרך עם: עדות לישראל
 
לתצלום הספר לחץ כאן