מס' כרטיס 94556  מדור ומדף: סב-א
 
אבן יהושע
פריידין, יהושע ב"ר תנחום יצחק
רב בעיר אזערניצע
דרושים מתקופת השנה ששה ועשרים
ווארשא תרמח
4°. (2), 2, 66, (1) דף
(יוסף ברי"ז אונטערהענדלער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן