מס' כרטיס 94562  מדור ומדף: כג-א
 
אבן ישפה
קצנלנבויגן, בנימין ישראל איסר הלוי
דרושים, ונלוה לזה ספר:
אמרי יצחק
באורים בחמשה חומשי תורה מאבותי:
קצנלנבויגן, מאיר הלוי
קצנלנבויגן, שאול הלוי
וגם ביאורים וחידושים במקראות ובגמרא מה
שחנני ה'
קצנלנבויגן, יצחק מאיר הלוי
ב"ר בנימין ישראל איסר
ווילנא תרסח
(י. פיראזשניקאוו).
8°. 8 ע'. 40 דף
2 טפסים נוספים במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן