מס' כרטיס 94565  מדור ומדף: סב-א
 
אבן ישראל
ברוין, ישראל ברוך
חלק שני ובו ששה שערים: שער א' סעודת שלום
זכר וברית מילה, ב' פדיון הבן, ג' בר מצוה
ד' סיום מסכת, ה' ט"ו בשבט, ו' חנוכת הבית
וחנוך ס"ת, ובו השמטות והוספות של חלק א'
מארגהיטא תרצח
8°. (4), 49, (3) ע'
(צבי מאשקאוויטש)
 
לתצלום הספר לחץ כאן